Välkommen

Här hittar du information om klubben, om vad vi tränar och vad budo är. Kalmar är en Budoklubb som tränar traditionell Budo. Vi har Aikido, Iaido, Judo, Ju-jutsu och Karate på schemat. Klubben är en av landets äldsta och har funnits sedan 1965.

Börja träna hos oss och lär dig Budo, ett sätt att leva. Hoppas att du hittar det du söker, annars går det bra att skicka e-post till oss, du hittar kontaktuppgifter här.

Medlemsregister

Registrera gärna era uppgifter
(nya eller ändrade) till vårt medlemsregister nedan.

Gå in på rätt länk och följ instruktionerna som finns där.
Skicka in, sen är det klart.

Aikido

Iaido

Judo

Ju-jutsu

Karate

Hur graderar man i Aikido ?

Träningen då graderingen hålls börjar som en vanlig träning. Det vill säga instruktören sätter sig i mitten av mattan och eleverna längs en rät linje vid kanten av mattan. Högst graderad längst bort från dojons ingång. Instruktören vänder sig mot dojons huvudvägg där också ett foto av O’sensei (aikidons grundare) Morihei Ueshiba (1883-1969) är placerat. Samtliga hälsar, detta för att visa vördnad mot aikidons grundare. Efter detta vänder sig instruktören mot eleverna och hälsar. På graderingsdagen så får eleverna värma upp själva. Detta varar ungefär 10min.

Eleverna sätter sig till rätta och instruktören ber den som skall gradera att sätta sig på en bestämd plats på mattan. Graderingspartnern sätter sig till höger. Eleverna hälsar på instruktören (shomen rei). Instruktören ber graderingsparet vända sig mot varandra, och hälsa (otagai ni rei). Graderingen kan börja. Eleverna får nu visa upp sina färdigheter efter gällande gradsystem. Hälsningsproceduren görs sedan i omvänd ordning efter graderingen. Instruktören talar om vad som gjordes fel, samt ger ett besked om graderingspersonen är godkänd eller ej. Träningen avslutas.

Vi använder ett gradsystem som är skapat av en aikidoka vid namn Lennart Linder. Det innehåller 10 olika kyu grader. Det har samma grund som det 6-gradiga systemet som resten av aikidosverige använder. Skillnaden är att vid skapandet av de två så lade Lennart Linder till en del tekniker som han tyckte skulle vara med, medan det minskades ned på antalet tekniker till det 6 gradiga systemet. Det finns både för och nackdelar med detta. Vissa av nackdelarna är att det tar generellt längre tid att nå höga grader, samt att själva graderna ibland blir väldigt komplexa. Men det finns också många fördelar som att vi får mer erfarenhet av teknikerna samt vi hinner fördjupa oss i teknikerna på ett annorlunda sätt.

För att lättare förstå innerbörden i en attack är det en fördel att ha utforskat den tidigare i gradsystemet. Då den senare oftast är en utveckling i form av teknik och svårighetsgrad. Teknikerna följer oftast samma princip som i graden före. Fast inledningen förefaller vara ändrad i form av en variant av anfall. Vi har valt att lägga in vapenträning rätt tidigt i gradsystemet. Vi börjar vanligtvis träna med vapen efter 1-2 terminer. Aikidon är uppbyggd av 5 stycken fasthållnings tekniker och 15 stycken kast tekniker. Utöver dessa grundtekniker finns det ett nästan oändligt antal varianter. Samt ett stort antal olika angreppsformer.

 

Graderingssystem för Aikido i Kalmar Budoklubb.