Välkommen

Här hittar du information om klubben, om vad vi tränar och vad budo är. Kalmar är en Budoklubb som tränar traditionell Budo. Vi har Aikido, Iaido, Judo, Ju-jutsu och Karate på schemat. Klubben är en av landets äldsta och har funnits sedan 1965.

Börja träna hos oss och lär dig Budo, ett sätt att leva. Hoppas att du hittar det du söker, annars går det bra att skicka e-post till oss, du hittar kontaktuppgifter här.

Medlemsregister

Registrera gärna era uppgifter
(nya eller ändrade) till vårt medlemsregister nedan.

Gå in på rätt länk och följ instruktionerna som finns där.
Skicka in, sen är det klart.

Aikido

Iaido

Judo

Ju-jutsu

Karate

Hur tränar man Ju-jutsu?

ROLIGT
Ju-jutsu betyder mjuk teknik eller följsam konst. En viktig princip är därför att vi inte möter kraft med kraft, utan använder istället förflyttningar och urbalanseringar för att komma bort från ett angrepp och få kontroll på den som angriper.

All Ju-jutsuträning sker i en avslappnad atmosfär, samtidigt som vi upprätthåller många av de traditionella moment och värden som finns i japansk kampsportträning. Utövaren får utvecklas i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. Ju-jutsu är självförsvar, motion, kampsport och kanske tävlingsidrott allt efter eget intresse. Det gör också att vi inte delar upp killar och tjejer, utan alla tränar tillsammans.

Det viktigaste med all Ju-jutsuträning är dock att alla får ut något av den, och att det är roligt under tiden.

SJÄLVFÖRSVAR

All Ju-jutsu är i grunden självförsvar, även om man också kan träna av andra orsaker och med andra syften. Stilen (graderingssystemet) Ju-jutsu Kai är främst framtaget som ett utmärkt självförsvar, anpassat efter vårt moderna samhälle och till den lagstiftning om nödvärn som gäller i Sverige. Det innehåller realistiska försvar mot vanliga angrepp.

I det breda register av tekniker som står till utövarens förfogande kan nämnas förflyttningar, blockeringar, nedläggningar, kast, slag, sparkar och kontrollgrepp. Vi tränar dessutom balansbrytningar, fallteknik, distraheringar och försvar liggande på golvet. Jämfört med andra kampsporter är Ju-jutsu omväxlande och bred till innehållet, och naturligtvis den av de japanska budoarterna som är mest inriktad på självförsvar.

Ju-jutsusystemet innehåller också riktigt avancerade tekniker som inte alltid är lämpade som självförsvar. Dessa tekniker tränas för att komplettera de kunskaper man tidigare tillgodogjort sig, för att ge en allsidighet, och för att det är roligt att lära sig behärska svåra tekniker. En del av dessa tekniker är lämpliga att använda i tävling, vilket förekommer i den Ju-jutsu vi tränar.

BARN/UNGDOMAR
Ju-jutsu Kai har ett särskilt graderingssystem för barn och ungdomar mellan 9 och 14 år, kallat Monsystemet. Träningen innehåller delvis andra tekniker än de som lärs ut till vuxna. Monsystemet är anpassat för växande individer, där hårda ledbrytningar, slag och sparkar är borttagna. Monsystemet innehåller mycket rörelse för att öva upp koordinationsförmågan.

Teknikerna i Monsystemet är anpassade till barnens/ungdomarnas psykiska och fysiska mognad, för att de skall få så stor behållning av träningen som möjligt, utan att riskera skador. Träningen bedrivs både strikt och lekfullt för att lära ut hänsyn till kamrater och ledare. Träningen går dock i första hand ut på att barnen skall ha roligt.

DOJO REGLER

· Du ska alltid buga när du går in eller ut ur dojon. Du ska även hälsa på din träningskompis före och efter träning.

· Lämna aldrig dojon utan att meddela instruktören om orsaken.

· Du ska alltid vara koncentrerad på vad instruktören säger och visar.

· Du ska träna det instruktören visar.

· Du ska inte göra motstånd när din träningskompis ska öva in en teknik. Du ska hjälpa till att träna in tekniken så bra som möjligt.

· Du ska respektera din träningskompis signal om han/hon ger upp. släpp omedelbart greppet, så ingen skadar sig.

· Dina finger och tånaglar ska vara kortklippta och rena. Du ska även ha en ren och hel träningsdräkt, samt vara ren själv (skölj gärna av fötterna i duschen innan du går in i dojon).

· Du ska inte vara överlägsen mot din träningskompis om du är skickligare än honom/henne, hjälp honom/henne istället.

· Du ska aldrig prova någon svår teknik på någon som är mindre skicklig än du själv, och gör ingen teknik som du inte behärskar. På detta sätt undviks skador.

· Du ska aldrig lära ut eller demonstrera budo på annan plats än i dojon, och det ska ske under ordnade former med ansvarig instruktör.

ALLMÄNNA REGLER

· Tofflor
Skor skall tas av vid ingången till lokalen. Du skall alltid ha tofflor på dig i lokalen (omklädningsrum, toan, klubbrum o.s.v.), förutom på träningsmattan där du skall vara barfota.

· Klädsel
Alla som är graderade skall bära en hel vit GI. All ev. övrig klädsel när man bär GI skall vara vit (T-shirt, pannband o.s.v.). Endast klubbens märke, Svenska Ju-jutsuns stilmärke, och ev. judo-, ju-jutsu landslags- och eliteinstruktörsmärke får bäras på GI. Tjejer skall bära T-shirt eller liknande under GI. Träningsdräkten skall bäras korrekt. Det är förbjudet att ha bar överkropp. Bär inga smycken under träningen. Det kan skada dig själv eller dina träningskamrater. Ej löstagbara öringar m.m. skall tejpas

· Övrigt
Ta alltid med dig dina värdesaker in i dojon. Lämna inte kvar dem i omklädningsrummet. Det är förbjudet att snusa och röka inom hela lokalen. Tuggummi är inte tillåtet under träning. Alkohol får ej förtäras i klubblokalen. Ingen dryck eller mat får tas in på mattan.

· Träningsregler
De som deltager i träningen måste ha betalt sina medlems- och träningsavgifter.

· Kom i god tid till träningen. Vid försenad ankomst invänta instruktörens klarsignal till att delta i träningen. Hälsa (buga) alltid när du går på eller lämnar mattan. Hälsa även mot din träningspartner vid träningens början (hajime) och slut (yame). Börjar aldrig träna förrän du har hört instruktören säger ”hajime” och du har hälsat mot din träningskamrat, så att ingen blir skadad. Det är mycket viktigt att sluta omedelbart när du hör instruktören säger ”yame”, en farligt situation kan ha uppstått.

· Gå aldrig av mattan under pågående träning utan att först ha sagt anledningen till instruktören. Ligg inte på mattan eller luta dig mot väggarna i dojon. Använd inte svordomar. Vapen (gummiknivar, påk o.s.v.) ska behandlas med respekt. Lek inte med vapen eller kasta dem. Var uppmärksam på det instruktören visar och säger.

· Du ska aldrig träna om du är sjuk eller skadad.