Välkommen

Här hittar du information om klubben, om vad vi tränar och vad budo är. Kalmar är en Budoklubb som tränar traditionell Budo. Vi har Aikido, Iaido, Judo, Ju-jutsu och Karate på schemat. Klubben är en av landets äldsta och har funnits sedan 1965.

Börja träna hos oss och lär dig Budo, ett sätt att leva. Hoppas att du hittar det du söker, annars går det bra att skicka e-post till oss, du hittar kontaktuppgifter här.

Medlemsregister

Registrera gärna era uppgifter
(nya eller ändrade) till vårt medlemsregister nedan.

Gå in på rätt länk och följ instruktionerna som finns där.
Skicka in, sen är det klart.

Aikido

Iaido

Judo

Ju-jutsu

Karate

Ju-jutsu Gradering

Gradering
Ju-jutsudräktens jacka hålls ihop av ett kraftigt bomullsbälte. Bältena har olika färger som markerar utövarens kunskapsnivå. När terminen närmar sig slutet får eleven göra ett test (gradering) inför en högre graderad instruktör och visa upp vad man lärt sig. Går testet bra så graderas man till en högre bältesgrad och får rätt att bära ett bälte i en mörkare färg. Graderingen är inte bara en morot för att eleven skall lära sig flera och svårare tekniker, det handlar också om säkerhet. Bältesfärgen talar om för alla som tränar vilka tekniker utövaren behärskar, varigenom skaderisken minskar.

Ju-jutsu Kais bältessystem för vuxna delas in i två delar, kyugrader (elevgrader) som är 6 till antalet, och dangrader (svartbältesgrader) vilka är 10 st. Det finns också särskilda ungdomsgrader för utövare i åldern 9-14 år, mongrader (ungdomsgrader) som också är 6 st. Monbältet är vitt med en färgad remsa enligt samma färgskala som kyugraderna. Bältesfärgerna är vitt (nybörjare, gult, orange, grönt, blått och brunt. Dangraderade har ett svart bälte under de fem första nivåerna, medan de med 6-8 Dan har ett röd- och svartrandigt bälte, och de med 9-10 Dan har ett rött bälte.

Alla graderingstester till mon- och kyugrader görs i Kalmar av klubbens egna instruktörer. Alla instruktörer i Kalmar Budoklubb har genomgått kurser i Svenska Ju-jutsuförbundets regi och är licensierade att instruera och gradera i Ju-jutsu Kai enligt förbundets normer. Att gradera till mongrad kostar inget i Kalmar BK. Däremot tar vi ut en avgift i samband med kyugraderingar eftersom vi får betala för graderingskort och diplom till förbundet.

Alla graderingar till dangrader utförs av Svenska Ju-jutsuförbundets Riksgraderingskommitté (RGK). I den sitter några av de högst graderade instruktörerna i Ju-jutsu Kai. Graderingarna brukar hållas i samband med större träningsläger, eller vid speciella graderingstillfällen utspridda över året. Alla graderingar inför RGK liksom alla graderingar i Kalmar BK är öppna för allmänheten. Högst graderad i Ju-jutsu Kai är stilchefen Hans Greger, 10 Dan rött bälte. Högst graderad i Kalmar Budoklubb är Ola Johanson, 7 Dan röd-svart bälte.

Förutom de svenska instruktörstitlar som används på instruktörer inom SJJF beroende på vilka utbildningssteg som genomförts, används följande japanska titlar i samband med hälsningsceremonier och som tilltal på mattan:

1-2 Dan Sempai Äldre elev
3-5 Dan Sensei Lärare
6-10 Dan Shihan Mästare
Stilchefen Soke Stilöverhuvud

Vid hälsning säger den högst graderade eleven i gruppen något av följande beroende på instruktörens grad:

Sempai ni rei, Sensei ni rei, Shihan ni rei eller Soke ni rei. Betydelsen är i princip ”hälsa mot instruktören”.

JJbok