Välkommen

Här hittar du information om klubben, om vad vi tränar och vad budo är. Kalmar är en Budoklubb som tränar traditionell Budo. Vi har Aikido, Iaido, Judo, Ju-jutsu och Karate på schemat. Klubben är en av landets äldsta och har funnits sedan 1965.

Börja träna hos oss och lär dig Budo, ett sätt att leva. Hoppas att du hittar det du söker, annars går det bra att skicka e-post till oss, du hittar kontaktuppgifter här.

Medlemsregister

Registrera gärna era uppgifter
(nya eller ändrade) till vårt medlemsregister nedan.

Gå in på rätt länk och följ instruktionerna som finns där.
Skicka in, sen är det klart.

Aikido

Iaido

Judo

Ju-jutsu

Karate

Tävling i Ju-jutsu

Tävling är en relativt ny del av Ju-jutsu som började i samband med att Europeiska Ju-jitsuförbundet bildades 1977. Redan från början har Sverige deltagit i alla internationella tävlingar som Europeiska mästerskap, Världsmästerskap och World Games.

Svenska Ju-jutsuförbundets ordförande och Ju-jutsu Kais stilchef Hans Greger var med på det första EM i Italien 1978 och tog guldmedalj. Detta blev dock slutet på hans tävlingskarriär, då personer som ingick i internationella förbundets ledning inte fick ställa upp vid fortsatta tävlingar.

Stilöverskridande kan man tävla i två olika tävlingssystem för Ju-jutsu, kamptävling och partävling. I kamptävlingen möts två tävlande i en kampsituation där det gäller att attackera med markerade slag och sparkar, kasta, lägga omkull och hålla fast på bästa sätt. I partävlingen möts två par där varje par utför 12 tekniker så skickligt som möjligt. I båda tävlingsformerna ger domare poäng. Dessa tävlingsformer följer internationella regler.

Stiltävling för Ju-jutsu Kai

I stiltävling tävlar man om vilket par som har utfört de bästa försvaren mot ett antal angrepp från stilen Ju-jutsu Kai. Tävlingen är uppdelad i klasser med indelning i klasser efter bältesgrad. Tävlingsytan är 6 x 6 meter med en varningszon runt om på 1 meter och därefter en säkerhetszon på 1 meter.

Deltagarna väljer tekniker från Svenska Ju-jutsuförbundets graderingssystem. Deltagarna kan välja tekniker från samtliga grader upp till nästkommande bältesgrad i klassen. Under matchen ska sex tekniker visas upp. Vid en match ska varje par minst försvara sig mot: Ett angrepp med grepp, ett angrepp med antingen livtag eller strypning, ett angrepp med slag eller spark, ett angrepp med vapen och två fria angrepp utifrån graderingssystemet.

Deltagarna är indelade i rött (aka) respektive blått (ao) par. På mattdomarens kommando ”Hajime” går rött par in mitt på mattan och kör igenom sina sex tekniker. Efter avslutad teknikserie går rött par ut. Så fort rött par har passerat varningszonen kan blått par gå in på mattan. Blått par kör igenom sina sex tekniker. Efter avslutad teknikserie går blått par ut.

Stiltävlingen bedöms av tre flaggdomare där varje domare har en röd och en blå flagga. På Mattdomarens kommando ”Hantei” uppvisar samtliga tre domare en flagga (röd eller blå flagg). Det par som har två eller tre flaggor på sin sida vinner matchen.

Teknikerna i tävlingen ska bedömas som vid en gradering. Domarna bedömer vilket par som har utfört de bästa teknikerna enligt de
bedömningskriterier som finns för graderingar inom Svenska Ju-jutsuförbundet.

Flaggdomarna ska titta på och bedöma följande:

a) Graderingskriterierna för klassen
b) Rätt angrepp
c) Snabb start
d) Rätt teknik
e) Balansbrytning
f) Bra balans och rak rygg
g) Säkerhetstänkande
h) Teknikförstärkning
i) Fysisk prestation

*Svenska ju jutsuförbundet