Välkommen

Här hittar du information om klubben, om vad vi tränar och vad budo är. Kalmar är en Budoklubb som tränar traditionell Budo. Vi har Aikido, Iaido, Judo, Ju-jutsu och Karate på schemat. Klubben är en av landets äldsta och har funnits sedan 1965.

Börja träna hos oss och lär dig Budo, ett sätt att leva. Hoppas att du hittar det du söker, annars går det bra att skicka e-post till oss, du hittar kontaktuppgifter här.

Medlemsregister

Registrera gärna era uppgifter
(nya eller ändrade) till vårt medlemsregister nedan.

Gå in på rätt länk och följ instruktionerna som finns där.
Skicka in, sen är det klart.

Aikido

Iaido

Judo

Ju-jutsu

Karate

Judo barnträning

Judo passar alla åldrar – och är en ovanligt bra idrott för barn eftersom den är så allsidig. Hela
kroppen tränas och barnen utvecklar kroppskontroll, koordination och blir smidiga – samtidigt
som de har roligt tillsammans med andra. För en del är lekarna drivkraften i början – för andra
lockar kampmomenten.

Vi erbjuder träning för barn i olika åldrar och vuxna och naturligtvis är nivån väldigt olika beroende
på vilken ålder det handlar om och hur länge barnen har tränat. Flera typer av tekniker berör
vi till exempel inte alls förrän de närmar sig 14-årsåldern.

Nedan följer en kort beskrivning av målen för de grupper som vi har våren 2015.
För exakta uppgifter och tider se fliken ”schema” på hemsidan.

Stor och Liten 3-6 år

Grupp där barn 3-6 år tillsammans med en förälder har leksamt pass på mattan under ledning av rutinerad tränare där fokus ligger på att barnet ska ha kul men där vi på sikt också hoppas kunna ge föräldrarna en grundförståelse av judons förutsättningar.

Knattar 6-8 år

Ska ge de barn som deltar en bred grund att stå på, utvecklas motoriskt, stimulera rörelsemönster, stärka kroppen och kroppsuppfattningen och därmed den egna identiteten. Leken är ett viktigt inslaget på träningarna, men bakom varje lek finns en tanke. Barnen ska lära sig färdigheter de har nytta av när de så småningom förhoppningsvis övergår till nybörjargruppen. Det kan till exempel handla om fallteknik och balansövningar, men också hälsningsproceduren och att ta hänsyn. Vi hämtar även flera övningar från gymnastiken som är bra grund för judon.

Barn 8- 14 år

Träningen börjar bli mer och mer judo, där man öar inslaget av att  lära sig mer kast och judo tekniker. Förutom de grundtekniker, teori och rörelsemönster
som krävs i SJF:s graderingsregler får de också känna ett socialt sammanhang där alla tränar med alla,
och där det är lusten att träna och träffa andra barn som står i centrum. Leken är fortsatt ett naturligt inslag i
träningen, där de lekar som används har ett syfte för inlärningen av judoteknikerna.

Barngrupper Gul/Orange/Grön

Eleverna har blandade önskemål och mål med sin träning. En del vill ha kul, träna tekniker, träffa
kompisar. Andra är intresserade av tävling. Målet är att lära dem kombinationer, kontringar, olika
kastfamiljer som fortsätter ner i mattan. De har fått lära sig en del grundtekniker tidigare. Vi fortsätter givetvis med dem,
och lär dom de nya som krävs till nya grader. Men samtidigt vävs ofta teknikerna samman för att bli
mer anpassade till vad som krävs för att lyckas i de lägen då partnern gör motstånd, med andra ord en mer realistisk tävlingssituation.

Ungdom Tävling

Träningspass i högt tempo där vi anpassar teknikerna för att vara användbara på tävlingsmattan. Träningsmomenten är självklart anpassade för den ålder som de aktuella ungdomarna är i.

Vuxna Tävling

Den här avancerade gruppen vänder sig till såväl vuxna som äldre ungdomar som har tillräckliga tekniska grundfärdigheter. Målet är att de genom ett mentorskap ska utvecklas både tekniskt och fysiskt inom
de mål som de deltagande själva har satt upp. Genom en bra ledning från instruktörerna skall
de deltagande under träningen få en fördjupad kunskap av teknik, både grundteknik och
tävlingsteknik. De som har mål att åka ut och tävla skall ges förutsättningar och verktyg att
lyckas på tävlingsmattan. De som är på motions nivå skall få en gedigen grund att utvecklas
både tekniskt och mentalt.

Vuxna teknik

Deltagarna har ofta blandade önskemål med sin träning och upplägget varierar bereonde på vilken nivå deltagarna ligger på. Gruppen är öppen för alla vuxna från nybörjare till svart bälte. Här kan det finnas utrymme för kata-träning och även om fokus ligger på teknikträning kan även randori förekomma då det är ett naturligt inslag inom judon då man lär sig utföra tekniker på ett sätt som fungerar i praktiken.