Välkommen

Här hittar du information om klubben, om vad vi tränar och vad budo är. Kalmar är en Budoklubb som tränar traditionell Budo. Vi har Aikido, Iaido, Judo, Ju-jutsu och Karate på schemat. Klubben är en av landets äldsta och har funnits sedan 1965.

Börja träna hos oss och lär dig Budo, ett sätt att leva. Hoppas att du hittar det du söker, annars går det bra att skicka e-post till oss, du hittar kontaktuppgifter här.

Medlemsregister

Registrera gärna era uppgifter
(nya eller ändrade) till vårt medlemsregister nedan.

Gå in på rätt länk och följ instruktionerna som finns där.
Skicka in, sen är det klart.

Aikido

Iaido

Judo

Ju-jutsu

Karate

Lite om gradering i Judo

”När får jag nytt bälte?” är en fråga som barn och ungdomar ställer med jämna mellanrum. Svaret är egentligen enkelt: När du är värd det. Kanske är frågan felformulerad också. Du erövrar ju ett nytt bälte, eller ny grad. Du får det inte som om det vore en present.
En del upplever ett nytt bälte som en belöning som de lägger stor prestige vid. Andra ser bältet mer som ett formellt bevis. Det som är värt mer för dem är det de lyckas prestera i kamp på mattan. Det är heller inte ovanligt att till exempel ett orangebälte får omkull ett grönbälte. Visserligen är valmöjligheterna större ju fler tekniker du behärskar, men det är inte antalet inlärda tekniker i sig som avgör i tävling – utan snarare möjligheten att utföra teknikerna i realistiska situationer, som när Uke t ex gör motstånd.
Det är instruktörens uppgift att så långt som möjligt se till att eleverna har bälten som motsvarar deras kunskaper. Färgen på bältet ska ge en fingervisning om hur långt i sin judoträning eleven kan ha gått. Har du blått eller brunt bälte så vet tränaren och andra att du behärskar flera avancerade tekniker och att det går att ställa högre krav på dig. En med gult streck däremot signalerar till andra att de bör vara försiktiga då de har att göra med någon som inte tränat lika länge. Till varje ny bältesgrad finns flera nya tekniker som du behöver visa upp.
Men eftersom en framgångsrik judoka framförallt behöver kunna använda teknikerna på ett sätt så de fungerar så är det inte bara inlärningen av en massa nya kast och fasthållningar som ska värderas vid en gradering. För att få omkull en motståndare behöver du till exempel behärska kombinationer och kontringar, och i nere i mattan är bland annat vändningar självklar kunskap. Därför är det mycket mer än bara grundtekniker som ingår i kraven för varje ny grad som du kommer se.

I Kalmar Budoklubb graderar vi i huvudsak enligt Svenska Judoförbundets graderingsbestämmelser från 2017 som du kan se här och skriva ut hemma. Graderingsbestämelser.

Instruktören kan byta ut enstaka tekniker för barnen som de har lättare att behärska än de föreslagna. Generellt utgår tekniker med grepp över nacken för barnen och arm- och halslås är självklart inte aktuella.

Judons olika grundläggande grader är:

6 kyu (vitt bälte – får du när du börjar)

5 kyu (gult)

4 kyu (orange)

3 kyu (grönt)

2 kyu (blått)

1 kyu (brunt)

1 Dan (svart)

2 Dan (svart)

3 Dan osv – det finns grader ända upp till 10:e Dan men de översta graderna har bara ett fåtal judokas erövrat.

För att inte behöva vänta så länge till nästa gradering graderar vi nästan alltid barn ett halvt steg i taget. Första bältet är såldes vitt med gult streck. Mellan gult och orange bälte gult med orange streck. Vidare finns mellan orange och grönt möjlighet att gradera till orange med grönt streck.
Vuxna och äldre ungdomar har möjlighet att gå direkt till nästa kyu-nivå om de har kunskaper för det. Det är oftast din egen tränare som du graderar hos, men det kan också vara någon annan, framförallt när du lämnat de första bältena bakom dig.
Det varierar hur graderingen går till. Ibland sker den vid ett särskilt tillfälle, ibland i samband med träningen; ibland graderar hela gruppen samtidigt, ibland bara någon enskild judoka.
Kalmar Budoklubb har judoinstruktörer som kan godkänna graderingar ända upp till och med brunt bälte. För gradering till svart – så kallade Dan-grader – måste du visa upp din Judo för särskilt utsedda graderingsansvariga. De graderingarna hålls med största sannolikhet på annan ort i Sverige.Det är tränarens uppgift att se till att eleverna får möjlighet att gradera med jämna mellanrum, men ta gärna själv kontakt med din tränare om du tycker du är värd ett nytt bälte.

 

Lycka till!