Välkommen

Här hittar du information om klubben, om vad vi tränar och vad budo är. Kalmar är en Budoklubb som tränar traditionell Budo. Vi har Aikido, Iaido, Judo, Ju-jutsu och Karate på schemat. Klubben är en av landets äldsta och har funnits sedan 1965.

Börja träna hos oss och lär dig Budo, ett sätt att leva. Hoppas att du hittar det du söker, annars går det bra att skicka e-post till oss, du hittar kontaktuppgifter här.

Medlemsregister

Registrera gärna era uppgifter
(nya eller ändrade) till vårt medlemsregister nedan.

Gå in på rätt länk och följ instruktionerna som finns där.
Skicka in, sen är det klart.

Aikido

Iaido

Judo

Ju-jutsu

Karate

Allmänt om Karate

Kalmar Budoklubb och vår Karate 

I Kalmar Budoklubb bedriver vi karateträning inom den internationella organisationen Japan Karate-do Ryobu-kai. Vår huvudinstruktör Tony Borgebäck Sensei är Shidosha, chef för organisationen i Sverige och numera även Europeisk instruktör. Karate är indelad i olika stilar som skiljer sig lite åt. Vår stil grundades av Yasuhiro Konishi Sensei som var en av de största förgrundsgestalterna för den moderna karaten. Han kallade vår stil för Shindo Jinen-ryu Karate-jutsu som betyder ”Den gudomligt naturliga stilen, kompletta tomma handens väg”. Ordet Ryobukai kommer av att Konishi Senseis dojo eller träningshall kallades för Ryobukan som betyder ”Huset där man söker perfektion i kampkonsterna”.

Karateträningen i Kalmar Budoklubb började på försök hösten 2001. Träningen bedrevs från början enbart som ett komplement till den redan befintliga träningen, där då träningen bedrevs under Ju-Jutsun Kai. Från och med vårterminen 2002 tog dock styrelsen i KBK upp frågan om att göra verksamheten bestående i klubben. Träningen bedrivs vid flera tillfällen i veckan med ca 70 aktiva barn och vuxna. Förutom att Kalmar Budoklubbs karateutövare är anslutna till JKR Sverige som är en del av den internationella organisationen JKR är vi också anslutna till Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Karate passar alla!

Eftersom karate passar för alla vänder sig vår verksamhet till alla åldrar, oberoende av kön, religion eller av etnisk härkomst. Alla är mycket välkomna att delta. Vår träning grundar sig på kihon (grundtekniker), kata (försvarsmönster) och kumite (fight). All vår träning inom karate är instruerad under traditionella former och ganska mycket disciplin. Reglerna och disciplinen finns där för att göra träningen så säker och rolig som det bara är möjligt för alla. Redan efter en termins träning uppnår man en avsevärd förändring i styrka, snabbhet och smidighet. Självförtroende och bättre kroppsuppfattning får man på köpet. Vi bedriver träningen så att allas mål med att träna tillgodoses; vissa vill tävla, andra lära ett självförsvar medan andra helt enkelt bara vill träna för att må bra.

Varför Karate?

Människor har olika anledningar till varför de börjar träna karate. Vissa vill ha ett effektivt självförsvar, andra vill träna upp sin kroppskännedom eller bara för motionens skull. Man får inte glömma den härliga känslan som finns i hallen under ett träningspass. Anledningarna är alltså många och olika men för all innebär det en träning där man snabbt bygger upp sin smidighet, snabbhet, styrka och får ett ökat självförtroende.

Karate är ett effektivt försvarssystem som utarbetats under lång tid. Försvar var huvudsyftet då karaten växte fram och detta sätter sin prägel på träningen även i dag. Att sparka eller slå är ingenting nytt för mänskligheten. I antikens Grekland började man anordna de Olympiska spel. På programmet fanns boxning, brottning och pankration . I pankration användes såväl sparkar som slag. Aspekten hur man ska leva och respektera alla, är det som gör karate unikt.

Träningen är mycket allsidig och så gott som alla kroppens muskler tränas. Genom att smidighets och styrketräning integreras i den övriga träningen så förebyggs skador till stor del. Detta ger positiva effekter även i det dagliga livet, t ex genom minskad risk för arbetsskador och dylikt. Karate innebär en utveckling av sinnet. Till det yttre består karate av olika tekniker. Det finns en mängd olika tekniker för både försvar och attack som sparkar, slag, blockeringar med mera. Men det går inte att bygga en stark kropp utan ett starkt sinne och tvärt om. Samtidigt som kroppen tränas så tränas samtidigt psyket. Det som framför allt måste växa i takt med muskler och teknik är utövarens förmåga att tro på sig själv och sin förmåga att utföra sina tekniker. Även självkontrollen över humör och rädsla måste följa med och detta är saker som inte bara är nödvändiga för karaten utan även kan komma att ge positiva effekter i det dagliga livet.

Nybörjaren bär vitt bälte medan de som behärskar alla grundtekniker bär svart bälte. Elevgraderna kallas Kyu-grader (för barn kallas de Monkyu.) och de svarta bältena kallas Dan-grader. De svarta bältena är uppdelade på 10 Dangrader med Shodan (1:a graden svart bälte) som första svarta bältet på stegen. Sensei Yasuhiro Konishi hade 10 Dan när han dog. JKR Organisationen styrs nu av vår nuvarande Soke (familjeöverhuvud) som är grundaren Konishi Senseis son, han heter Yasuhiro (Takehiro) Konishi Sensei, 10 Dan Hanshi.