Välkommen

Här hittar du information om klubben, om vad vi tränar och vad budo är. Kalmar är en Budoklubb som tränar traditionell Budo. Vi har Aikido, Iaido, Judo, Ju-jutsu och Karate på schemat. Klubben är en av landets äldsta och har funnits sedan 1965.

Börja träna hos oss och lär dig Budo, ett sätt att leva. Hoppas att du hittar det du söker, annars går det bra att skicka e-post till oss, du hittar kontaktuppgifter här.

Medlemsregister

Registrera gärna era uppgifter
(nya eller ändrade) till vårt medlemsregister nedan.

Gå in på rätt länk och följ instruktionerna som finns där.
Skicka in, sen är det klart.

Aikido

Iaido

Judo

Ju-jutsu

Karate

Karate gradering

GRADERINGSBESTÄMMELSER FÖR JAPAN KARATE-DO RYOBU-KAI, SWEDEN
Graderingen är ett bevis på att man har förstått och tränat grundtekniker, kata och kumite flitigt under en period, gradering är inte heller en självklarhet utan ett bevis på att man uppnått en viss skicklighet för respektive grad. Det är tränarna för respektive grupp som bedömer när en person är mogen för att gradera sig plus vissa regler som är satta av JKR som man också måste uppfylla.
1. Att du är medlem i en klubb som tillhör JKR Sweden.
2. Att du har betalt din medlemsavgift till din klubb.
3. Att du har betalt din medlemsavgift till JKR.
4. Att du har ett JKR KaratePass.
5. Att du tränat minst 30 timmar de senaste 3 månaderna. För brunt 60 timmar de senaste 6 månaderna eller mer.
6. Att när det gäller dan grader så skall du på uppmaning av ansvarig instruktör sända in en ansökan till JKR (lämnas till din tränare) senast 30 dagar före utlyst graderingstillfälle.
7. Att du uppnått den skicklighetsgrad som krävs för den aktuella graden.

GRADERINGAR & BÄLTEN
Ett mått på sin kunskap i Karate är färgen på bältet. För att få ett nytt bälte genomför man en gradering i slutet av terminen inför en graderare.

Graderaren är oftast chefstränaren i klubben om han eller hon har graderingsrätt. Graderingsrätten tilldelas tränaren från Japan Karate-Do Ryobu-Kai om denne har tillräckliga meriter.

Alla karategraderingar innehåller tre moment. Kihon (grundteknik), Kata (form),
Kumite (fight) och eventuellt Kobudo. Eleven visar upp de färdigheter han/hon tillägnat sig under den gångna terminen.

Teknikkraven är enkla i början men ökar efterhand som man tar mer avancerade bälten.

För att eleven skall få prova på ett nytt bälte krävs att denne har tränat minst trettio timmar den innevarande terminen och uppnått den skicklighet som bältet kräver.

I karate används färgade bälten för att visa uppnådd kunskapsnivå. Nybörjare bär vitt bälte, 10kyu. Genom att vid graderingar visa att man uppfyller de krav som ställs, kan man i tur och ordning erhålla i Japan Karate-Do Ryobu-Kai, Sweden gult, oranget, grönt, blått, lilla, rött, brunt, brunt m 1 streck, brunt m 2 streck respektive svart bälte. Det svarta bältet är i sin tur indelat i tio s k. Dan grader. Det tar normalt fem år att nå det första svarta bältet. Graderingarna sker inför en eller flera högt graderade instruktörer.

KIHON
Kihon är träningen av karatens grundtekniker: slag, sparkar, blockeringar, ställningar, förflyttningar m.m. Kihon tränas med många repetitioner för att teknikerna ska bli korrekta och starka. Träningen blir mer avancerad genom att sätta ihop kombinationer av olika grundtekniker. Kihon tränas utan partner. Efterhand som karatekan utvecklas mer och mer på vägen till svart bälte blir kraven för de olika teknikerna svårare och svårare att utföra. Det är kombinationer av tekniker som fordrar en ambitiös träning för att bemästras korrekt.

KATA
Kata är den formella övningen i Karate. För flera hundra år sedan hämtades dessa övningar från kinesiska karatekällor, av karatemästare vilka infört nya former fram till idag.

Kata har två grundmeningar: Att stärka kroppen samt reflexträning. Båda dessa faktorer syftar på utveckla rytm och samordning i rörelserna. I varje kata är det ett bestämt antal ställningar och ett bestämt antal tekniker. Teknikerna är antingen offensiva eller defensiva beroende på deras mening.

Kata är ett förutbestämt mönster av rörelser så som blockeringar och attacker mot tänkta motståndare. Det finns ungefär 56 kata inom Shindo Jinen Ryu karate-Jutsu, endel karate organisationer har bara med ca 15 kata. I de olika kata används många tekniker både defensiva och offensiva. Man tänker sig attacker från en eller flera motståndare som besvaras med olika tekniker. Förklaringen vad de olika teknikerna i en kata är tänkta att fylla för uppgift heter Bunkai. Som karateelev krävs att man lär sig minst en ny kata till varje gradering upp till Shodan första svarta bältet (1dan). Då är man ingen nybörjare längre utan en elev och kan välja vilken kata han/hon ska visa upp för graderingsexaminatorn. De första kata som man behöver lära sig är relativt enkla. Svårighetsgraden ökar dock när det förekommer mycket svåra slag, sparkar och blockeringar. Utövaren sätts verkligen på prov när kata med hopp, ställningar som är låga och svåra att bemästra, även fysiken sätts på prov då de olika kata blir längre dvs. fler tekniker. I kata är det mycket viktigt att alla tekniker är perfekta, speciellt i tävlingar där varje detalj ska stämma.

Det som skall genomsyra kata träning är ”karate ni sente nashi” vilket betyder; ”i karate attackerar man inte först”. Alla Kata börjar och slutar som ett svar. Genom Kata lär man sig att en sann Karateka aldrig anfaller först, och aldrig slår i vredesmod.

Den berömde samurajen Miyamoto Musashi berättar i sin bok ”Go Rin No Sho” (Boken om fem ringar). ”Utsu är en sak, ataru är en annan. Utsu är bestämdheten av att träffa exakt medan ataru är den slumpmässiga träffen mot ett mål. Även om, i en kamp, vi slumpmässigt träffar motståndaren så hårt att det dödar honom kan det aldrig kallas utsu. Du måste vara säker på att din framgång kommer från din skicklighet och strategi och inte genom ett utslag av tur, är det inte så vinner du inte igen.”

Det är detsamma med framgång i livet. Utsu är ett naturligt resultat av din träning och på grund av detta kan vi se rättesnöret av ”Det finns ingen första attack i karate”. Vilket är viktigt på grund av karatens destruktiva krafter. Det är regel i tävling att inte träffa motståndare för att undvika skada, detta är andemeningen och intentionen i ordspråket.

Detta ordspråk har en mycket djupare mening. Det inte bara förväntas av en karateutövare att hon inte slår först utan också att hon inte uppträder på ett sätt som provocerar bråk, hon skall t.o.m. undvika platser där hon kan hamna i bråk. För att klara dessa stränga krav skall du alltid vara vänlig och ödmjuk mot alla.

KATA-LISTA
KUMITE
Kumite är en sparringträning som tränas med partner med kontroll. Vilket medför att man inte skadar sin partner utan endast markerar träffen dvs. man slår med sån kontroll att slaget eller sparken stannar precis innan eller ”snuddar” partnern, s.k. ”skin-touch”. Kumite kan tränas på flera olika sätt. Det mest grundläggande sättet, heter Sanbon Kumite. En trestegssparring där en karateka börjar attackera tre gånger och den andra ska då blockera efter varje attack och kontra efter sista tekniken som partner gör. Båda vet på förhand vilka attacker, blockeringar och kontringar som ska användas. När man stigit i graderna börjar man träna Kihon Ippon Kumite (ettstegssparring) och Jiyu-Ippon Kumite (ettstegs fri sparring). Det sista sättet är Jiyu Kumite, en fri sparring där samtliga tekniker får användas. Det är självklart när någon utvecklas inom graderingssystemet att framförandet av olika sorters Kumite blir svårare, vilket skärper kraven för karatekan då det gäller att träna upp sig såväl själsligt som fysiskt.