Välkommen

Här hittar du information om klubben, om vad vi tränar och vad budo är. Kalmar är en Budoklubb som tränar traditionell Budo. Vi har Aikido, Iaido, Judo, Ju-jutsu och Karate på schemat. Klubben är en av landets äldsta och har funnits sedan 1965.

Börja träna hos oss och lär dig Budo, ett sätt att leva. Hoppas att du hittar det du söker, annars går det bra att skicka e-post till oss, du hittar kontaktuppgifter här.

Medlemsregister

Registrera gärna era uppgifter
(nya eller ändrade) till vårt medlemsregister nedan.

Gå in på rätt länk och följ instruktionerna som finns där.
Skicka in, sen är det klart.

Aikido

Iaido

Judo

Ju-jutsu

Karate

Iaido gradering

 

Iaido organiseras idag som idrott inom ett flertal olika förbund och organisationer. Den internationellt största är Zen Nihon Kendo Renmei (Alljapanska Kendoförbundet). I likhet med de flesta andra budoorganisationer använder de ett graderingssystem med kyu- respektive dangrader. I Sverige är 4 kyu den första graden och man avancerar sedan nedåt till 1 kyu för att sedan gå över till 1 dan och fortsätta uppåt. Olika bältesfärger eller markeringar för de olika graderna används inte.

Alljapanska Kendoförbundet till delar normalt inte ut grader högre än 8 Dan. I Sverige finns ett par utövare med 7 Dan. För högt graderade instruktörer, 6 Dan och högre, används även japanska instruktörstitlar: Renshi (minst 6 Dan), Kyoshi (minst 7 Dan) och Hanshi (minst 8 Dan). Den gruppering av Iaido som Kalmar Budoklubb tillhör leds i Japan av Shizufumi Ishido sensei, som är graderad till 8 Dan med titeln Hanshi, och i Sverige är Takao Momiyama sensei högst graderad med 7 Dan och titeln Kyoshi.

Vid gradering till 2 kyu måste man ha ett riktigt svärd (iaito) samt hakama byxor. Innan dess går det bra att träna med ett träsvärd (bokken/bokuto). När personen har klarat graderingen får personen ett diplom och en ny grad som registreras på Svenska Kendoförbundet via Svenska Budo- & Kampsportsförbundet där klubben är medlem.