Välkommen

Här hittar du information om klubben, om vad vi tränar och vad budo är. Kalmar är en Budoklubb som tränar traditionell Budo. Vi har Aikido, Iaido, Judo, Ju-jutsu och Karate på schemat. Klubben är en av landets äldsta och har funnits sedan 1965.

Börja träna hos oss och lär dig Budo, ett sätt att leva. Hoppas att du hittar det du söker, annars går det bra att skicka e-post till oss, du hittar kontaktuppgifter här.

Medlemsregister

Registrera gärna era uppgifter
(nya eller ändrade) till vårt medlemsregister nedan.

Gå in på rätt länk och följ instruktionerna som finns där.
Skicka in, sen är det klart.

Aikido

Iaido

Judo

Ju-jutsu

Karate

Iaido historia

 

Ända sedan de första japanska svärden började smidas under 700-talet har man också tränat sig i konsten att använda dem i strid. Det skulle ta flera hundra år att forma de tekniker som än i dag är kända och fortfarande tränas. Svärdets lätt krökta form, och sättet man bar det på, vid sidan av kroppen, gjorde att det gick snabbt att dra vid ett plötsligt anfall.

Under 1400-talet började Izasa Ieano (ca.1387–ca.1488), grundare av svärdsskolan Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, utveckla ett system, där man direkt i draget av svärdet utdelade en attack eller utförde en parering. Dessa tekniker har sedan dess varit en del av många kända svärdsskolor. Några exempel på sådana som fortfarande finns bevarade är Kage Ryu, Shinkage Ryi och Hoki Ryu. En annan känd skola från den tiden, som i huvudsak fokuserade på iaijutsu, var Shinmei Muso Ryu grundad av Hayasuizake Jinsuke Shigenobu (1546-1621). Flera av de yngre skolorna som är stora idag härstammar ifrån denna. Till exempel Muso Jikiden Eishin Ryu, Muso Shinden Ryu och Mugai Ryu. Många betraktar därför Hayasuizake Jinsuke Shigenobu som den som verkligen banade väg för den moderna Iaidon.

Utvecklingen under det senaste århundradet, och främst i och med utvecklingen av Iaido som en sport och idrott inom det Alljapanska Kendoförbundet, har inneburit att flera skolor förändrats och blivit mer eller mindre renodlade Iaidoskolor. De tydligaste exemplen på sådana skolor är Muso Jikiden Eishin Ryu och Muso Shinden Ryu. Båda dessa är grenar av Hasegawa Eishin Ryu, vilken innehöll ett stort antal partekniker (kumitachi) både med kortsvärd (kodachi) och långsvärd (odachi).

Zen Ken Ren Iaido (förkortning från Zen Nihon Kendo Renmei, alltså Alljapanska Kendoförbundet) eller som det tidigare kallades Seitei Iaido (Iaido grunder) är standardsetet av iaidokata fastställda 1968 av en kommitté från Alljapanska Kendoförbundet (ZNKR). De tolv Zen Ken Ren Iaido kata (seitei-gata) är standardiserade för utbildning, främjande och propagerande för Iaido inom kendoförbunden. Fastän inte alla dojo lär ut Zen Ken Ren Iaido, så använder ZNKR dem som en standard för sina graderingar och vid tävling. Som ett resultat har Zen Ken Ren Iaido blivit den mest erkända Iaidoformen i Japan och resten av världen. Eftersom det är en extremt standardiserad form, så övas Zen Ken Ren Iaido inte bara i Japan utan på tämligen likartat sätt världen över.