Välkommen

Här hittar du information om klubben, om vad vi tränar och vad budo är. Kalmar är en Budoklubb som tränar traditionell Budo. Vi har Aikido, Iaido, Judo, Ju-jutsu och Karate på schemat. Klubben är en av landets äldsta och har funnits sedan 1965.

Börja träna hos oss och lär dig Budo, ett sätt att leva. Hoppas att du hittar det du söker, annars går det bra att skicka e-post till oss, du hittar kontaktuppgifter här.

Medlemsregister

Registrera gärna era uppgifter
(nya eller ändrade) till vårt medlemsregister nedan.

Gå in på rätt länk och följ instruktionerna som finns där.
Skicka in, sen är det klart.

Aikido

Iaido

Judo

Ju-jutsu

Karate

Allmänt om budo

Vad är Budo?
Ordet Budo är japanska och betyder ungefär kampens väg, men det är inte så enkelt att kortfattat beskriva vad Budo innebär. I Japan bildades 1977 Nippon Budo Kyogikai (Japanese Budo Association, Japanska Budo Rådet), som är sammansatt av olika Budoarter (Judo, Kendo, Kyudo, Sumo, Karate, Aikido, Shorinji Kempo, Naginata, Jukendo).
De har forskat och studerat under 6 års tid om Budos idé, egenskap och gemensam förståelse av olika Budogrenar. 1981 startades inom Budo Kyogikai, ett utskott där man skulle diskutera och etablera Budo Kensho för att klargöra vad Budo är.
Den 23 april 1987 deklarerades Budo Kensho. Budo Kensho betyder ungefär Budo konstitution och är en förklaring av budo.

Budo Kensho
Budo, som härstammar från gamla japansk stridsandan, är den traditionella kulturen, som har utvecklats från Jutsu till Do genom århundraden av historiska förändringar.
Förr har Budo raffinerats och utvecklats, enligt läran om enighet mellan själ och teknik, som en metod att träna och studera för att lära Rei (etikett), finslipa teknik, träna upp kroppen och utveckla mod. Budons egenskap har vidareförts till nutid och har ej spelat liten roll i att utforma karaktären hos japaner som en källa för en kraftig livsenergi och frisk ande.
Idag har Budo spridits över hela världen och tilldrar sig stort internationellt intresse. Vi, utan att enbart förfalla till inlärning av tekniker eller tävlingsresultat, självgranskar oss för att inte avvika från vägen av Budons essens, och måste kämpa för att behålla och utveckla den japanska traditionella kulturen.
Här med förhoppning på en ny utveckling, framlyfter vi den grundläggande inriktningen och kallar det för Budo Kensho.

Mokuteki (ändamål)
1. Budo har som sitt ändamål, genom att träna både kropp och själ med Bugi, att finslipa karaktär, höja kunskapen och utbilda kompetenta personer.

Keiko (träning)
2. Vid träning, skall man följa Reiho (etikett) hela tiden, sätta värde på grundträning, utan att hänge sig åt enbart teknisk träning, träna med själ, teknik och kropp som en enhet.
(Shin Gi Tai, shin = själ, gi = teknik, tai = kropp)

Shiai (tävling)
3. Vid tävling eller uppvisning i Kata, skall man visa upp den Budoanda som man har tränat länge, försöka sitt bästa, utan att vara stolt även om man vinner, utan att bli ledsen om man förlorar. Behåll en moderat attityd.

Dojo (träningshall)
4. Dojo är en plats där man tränar sin själ och kropp. Man skall följa disciplin och Reigi (etikett), ta hänsyn till tysthet, renhet, och säkerhet, sträva efter att behålla en värdig miljö.

Shido (undervisning)
5. Vid undervisning, skall man alltid sträva efter att finslipa karaktären, engagera sig i studier av teknik och dess teori, träning av kropp och själ, utan att vara bunden till vinst eller förlust, och skicklighet i tekniker, behålla sin förebild som instruktör.

Fukyu (främjandet)
6. Vid främjandet, skall vi utnyttja egenskaperna i traditionell Budo, från internationell synpunkt, och berika innehållet och befordra studien och utvecklingen av Budo.

Översättningen till svenska är gjord av Shingo Ohgami och är hämtad från boken ’Introduktion till Budo’ skriven av Shinji Nakabayashi och översatt av Shingo Ohgami.