Välkommen

Här hittar du information om klubben, om vad vi tränar och vad budo är. Kalmar är en Budoklubb som tränar traditionell Budo. Vi har Aikido, Iaido, Judo, Ju-jutsu och Karate på schemat. Klubben är en av landets äldsta och har funnits sedan 1965.

Börja träna hos oss och lär dig Budo, ett sätt att leva. Hoppas att du hittar det du söker, annars går det bra att skicka e-post till oss, du hittar kontaktuppgifter här.

Medlemsregister

Registrera gärna era uppgifter
(nya eller ändrade) till vårt medlemsregister nedan.

Gå in på rätt länk och följ instruktionerna som finns där.
Skicka in, sen är det klart.

Aikido

Iaido

Judo

Ju-jutsu

Karate

Historia – Budo

Ursprung
Japan fick sin nuvarande form för ca 20 000 år sedan, stora krafter skar av Japan från Asiens fastland. Japans fyra huvudöar och hundratals småöar bildades, utsträckta i en halv-båge på 1500 miles. De var en gång hopkopplade med Korea och Kina i söder och med Sibirien i norr. Japanska sjön var då en stor insjö. När havet steg försvann landbryggan i söder sedan också den norra landbryggan. Det var under den perioden som Japan började befolkas. Man vet att de japanska öarna var bebodda långt innan 10 000 f.kr. då man funnit skrapor, knivar och andra stenföremål. Strax före 10 000 f.kr. hade det utvecklats en ler-krukskultur, Yomon eller Jomon=repmärkt, i Japan.

Från stenålder till järnålder
Yayoi-befolkningen, namn efter ett distrikt i Tokyo där arkeologiska spår funnits 1884. Yayoi-befolkningen var de som tog ett nytt steg i utveckling med risodlingar, ris odlades i västra Japan efter 300 f.Kr. och senare brons- och järnarbeten, bl a speglar och svärd samt tillverkning av lerkrukor med enkla mönster, vilka introducerades från Asien. På 400 talet e.Kr. var språket Altaic, ett asiatiskt språk, i Japan. Turkiska är besläktat med det språket. Det fanns ännu inget skriftspråk i Japan.
Kinesiska källor talar om Wa-landet (Wa=Japan) på 300-talet. Från 300-talet finns det bevis för viss social differens mellan olika grupper och en växande politisk enhet.

Sägnen och legend
Enligt sägnen: I fjärran tider stod två gudar på en flytande bro i himlen undrande om det fanns land nedanför. De tog ett förgyllt spjut och doppade det i havet. Den heliga tåren som droppade från spetsen bildade öarna. Nedstigna till landet, 2 gudar Izanagi Izanami en man och en kvinna, reste de en pelare. När de dansat runt den och konverserat i riktig ordning, mannen först, gjorde de av bara farten de åtta huvudöarna av Japan.
Japanska legender ger oss en ovanligt exakt tid för när den japanska staten började framträda. Jimmu besteg tronen som första kejsare 11 februari (första vårdagen) år 660 f.Kr. i hans palats i Yamato regionen. Historiska källor visar att det är ca 1000 år för tidigt.

Första politiska makten
En politisk makt växte fram i Yamato regionen först kring 3-400-talet. Kineserna skriver i sina källor från mitten av 300-talet att japanerna inte levde i bara en stat utan i mer än 100 små samhällen. Under 500-talet hade Yamato-ledarnas makt ökat ytterligare och stora gravkullar efter ledare och kejsare kan än idag synas. En del gravhögar antas det ha tagit 20 år att göra och visar att det krävts enorma arbetsinsatser. Sedan 700-talet finns en skriftlig japansk källa, Nihon shoki (japanerna hade under 5-600-talet tagit till sig skrivkonsten från kineserna) som mest koncentrerar sig på kejsare linjen och dess byråkratiska tjänare. Den praktiskt taget ignorerar bönder och fiskare m.fl.

Buddismens intåg
År 552, källa Nihon shoki, sände en koreansk kung koppar- och guldavbilder av Buddha, religiösa flaggor, paraplyer och heliga skrifter till Yamato-hovet med en bedjan om hjälp mot hans fiender i Korea. Han lovordade buddismen. En mäktig uji (klan) kallad Soga stödde mottagandet av gåvorna men andra mäktiga uji, Monobe och Naktomi var emot. Tidigare hade flera olika gudabilder mm, tillbetts. Soga-klanens seger kan ses som en seger för byråkraterna över figurer av traditionell auktoritet. Kejsaren gav Soga-klanen gåvorna och de fick tillbedja buddhagåvorna i ett tempel. Strax efteråt utbröt en epidemi och många dog, detta gav de andra uji, Monobe och Naktomi, chansen att skylla plågan på den nya religionen. Kejsaren höll med och tjänstemän kastade Buddha-avbilderna i en kanal och templet brändes upp. Striderna om religionen fortsatte till 587 då Soga-klanen vann slutligt.
Buddismen och Shintoismen (tillbedjan av flera gudar), Kami, kom att fungera sida vid sida och Buddismen kom att stödja en politisk centralisering av auktoriteten. Prins Shotoku 573-621 ger Japan dess första författning och genomför stora politiska förändringar.

De första Samurajerna
Med Taika-perioden (=stora ändringen) från ca 650 försöktes det för första gången, utan starka militära styrkor, att upprättas en kejserlig form av regering. Nara blir huvudstad 710-794, buddistiska konsten och arkitekturen växer fram på hög nivå. 794-1192 är Heiankyo (Kyoto) huvudstad och adeln skaffar privata soldater, Samurajer. Under Heian-perioden vidareutvecklas konsten och arkitekturen samt framförallt litteraturen. Genji Monogatari (The Tale of Genji), en romantisk novell skrivs av änkan Shikibu Murasaki. Än idag spelas novellen på Kabuki-teatrar och den inspirerar fortfarande artister och författare i Japan. Under slutet av Heian-perioden stred Taira- mot Minamoto-klanen och japans mest kända krigsberättelse skrivs Heike Monogatari (Tale of the House of Taira). Boken resiterades till generationer av lyssnare och påminner mycket om Rolandssången med heroiska tal om slag och är på sitt vis religiös ( Rolandssången hedrar korstågen, kristendomen, och Heike Monogatari hedrar buddismen.)

Kamakuraperioden och införandet av Bakufu-systemet
1192-1333 Kamakuraperioden. I slutet av 1100-talet ändrades regerandet av Japan till ett feudaltsystem som skulle vara ända till Meiji-perioden, 1860-talet. Yoritomo Minamoto, 1147-99, inför Kamakura Bakufu-systemet, en slags militärregering. Yoritomo erhöll den högsta militära titeln Sei-i-tai-Shogun. Tidigare var shogun-titeln en titel som återlämnades så snart ett bestämt slag var över. Nu var det tydligt att Yoritomo skulle vara shogun för livstid och titeln skulle ärvas därefter. Han gör Kamakura till militärt huvudsäte och omvandlar sin krigsarme och institution från en krigsfunktion till en regering som kan styra landet. I slutet av 1200-talet, 1274 och 1281, försökte Kublai Kahns soldater, Mongolerna, erövra Japan. 1274 bröt en storm upp skeppsflottan när de tagit nattläger i Hakata, Kyushus nordväst kust. 1281 i Hakata-bukten stred den överlägsna mongoliska hären i två månader och var nära att bryta igenom försvaret när en kraftig tyfon slog sönder en stor del av den mongoliska flottan och deras arme på tiotusentals män när de försökte dra sig tillbaka. Tyfonen kom att kallas Kamikaze, den gudomliga vinden, (vilket senare användes som namn på självmordspiloterna under andra världskriget). Mongoler anföll inte någon mer gång men hotet levde kvar.
1333-1573 Muromachiperioden i början splittring och inbördeskrig sedan styrt från Kyoto under Ashikaga-släktens ledning. Under 1500-talet och dess inbördeskrig utvecklades (Bujutsu) ju-jutsu till en militär konst. Den klassiska teaterformen NO-drama bildas. Från 1470-talet nya krig i hundra år och ingen central styrning. I början av 1540-talet kommer Portugiser till Japan och krutvapen införs strax efteråt. Senare kommer också Spanjorer och Holländare till Japan för att bl.a. bedriva handel och sprida kristendomen.
1573-1603 Azuchi-Momoyama-perioden. Azuchi ett slott vid Biwasjön där Oda Nobunaga, den första som utnyttjade krutvapen i Japan, residerade och kunde bevaka den östra huvudvägen till Kyoto. Momoyama ett annat slott vid Biwasjön där Toyotomi Hideyoshi, general under Oda Nobunaga, residerade. En inhemsk fred krävde en allmän avväpning. 1588 forcerade Hideyoshi fram ett dekret om en allmän inlämning av svärd och rustningar till respektive överordnade. Metallinsamlingen skulle enligt honom bli till en stor buddhafigur i Kyoto så att de som lydde på en gång skulle få det lättare både i den här och nästa världen. Folket som var samuraj-bönder (samma rank som Hideyoshi själv kom från) tvingades att välja att antingen bli samurajer eller bli bönder, man kunde inte vara både ock. Krigsperioderna tog slut under Hideyoshi ledning. Han tog aldrig titeln shogun, bl a på grund av sin enkla börd men också för att Yoshiaki Ashikaga levde (han skulle om han haft makten varit shogun). Den av Hideyoshi största slutliga segern blev i ett stort anfall mot Hojo-familjens slott i Odawara där han slutligen krävde att Hojo-familjens ledare skulle ta självmord, vilket de gjorde, varefter han överlämnade deras hela område, Kanto-regionen, till Ieyasu Tokugawa hans viktigaste allierade under Odawara-kampanjen.

Japans isoleras
1603-1867 Edo-perioden. Ieyasu Tokugawa tar över Shogunatet, samurajerna får stor makt och Japan (1636) isolerar sig mot omvärlden.

Japan öppnas
1853-4 Amerikanska kommendörkaptenen, Matthew Perry, med sina svarta skepp, tvingar Japan att öppna sina hamnar.
1860 Jigoro Kano, Judons grundare, föds.
1867-1912 Meiji-perioden (den upplysta härskaren) ger landet en ny författning, Edo blir Tokyo. Under Meiji-perioden första årtionden utvecklas Japan från att ha varit på ungefär europeiskt 1400-tals nivå till att komma ifatt utvecklingen med bl a ångmaskiner, tåg, mm. Under denna omväxlande och omvälvande tid växer Kano upp.
1867 störtar kejsaren Mutsuhito shogunatet.
1877 Satsuma-rebellerna startar ett uppror. Shogun Tokungawa Keiki, lämnar frivilligt makten. Upproret slås ner.
1883 Morihei Ueshiba, Aikidons grundare, föds.
1889 bildas parlament enligt Preussiskt mönster, med en liknande författning.
1890 samlas parlament för första gången.
1894-95 Kinesisk-Japanska kriget
1902 Japan-Brittisk allians
1904-5 Rysk-Japanska kriget
1910 Japan annekterar Korea
1914-18 Japan på allierades sida i kriget
1920 Japan med i Nationernas förbund, NF
1921-22 England bryter alliansen
1923 Jordbävning i Tokyo
1925 Allmän rösträtt för män
1926 Ny kejsare Hirohito (Showaperioden)
1931 Manchuriet besätts av Japan
1932 Den Fascistiska militärmakten ökar, premiärministern mördas och Japan går ur NF.
1936 Militär revolt, flera statsmän och regeringsledamöter mördas
1937 Allmän mobilisering nytt krig mot Kina
1938 Jigoro Kano dör
1940 Berlin-, Rom-, Tokyo-pakten
1941 Pearl Harbor
1945 Atombomber
1946-48 Krigsrättegångar i Tokyo
1945-52 Amerikansk ledning, reformer och demokratisering
1951 Fredsföredrag i San Francisco
1956 Krigstillstånd med Sovjet upphör. Japan med i FN
1969 Morihei Ueshiba dör
1989 Kejsar Hirohito dör
1990 Akihito ny kejsare

Kamparternas utveckling
Ursprunget för Bujutsu är troligen med inslag från Kina och Indien. I en gammal budo-bok finns många buddistiska förklaringar, tomt sinne m.m., och i gammal ju-jutsu-litteratur finns konfusiska förklaringar som vilja, harmoni, mjukhet (följsamhet), kosmiska krafter. Under 1500-talet och dess inbördeskrig utvecklades (Bujutsu) ju-jutsu* till en militär konst. Flera skolor startades och inlärning sker från person till person. All gammal Bujutsu ledde till dödande (profit m.m.) eller grovt skadande. Teknikerna som tränades hörde till platsen för verklig kamp, slagfältet. En del skolor med religiösa mentala inställningar men alla med avsikten att döda eller skada fienden.
Budo kallades för Bugei eller Bujutsu under Edoperioden. Bugei är en samurajutbildning bestående av sex (6) skicklighetsområden, svärd, lans-spjut, båge, häst (ridning m.m), yawara (vapenlös kamp) och vapen (krutvapen). Ordet Budo började först användas under Meiji-eran. Ordet Bu betyder -stoppa en halberd för att nå fred. ”Katsu jin ken”, döda en och låt många leva.
* Ordet ju-jutsu kommer från det kinesiska tecknet som på japanska även kan uttalas Yawara. Första gången ordet Yawara nämns är i Konjaku-Monogatari, the ”once upon a time Tales” vilken påstås blivit skriven under slutet av 1000-talet. Ju-jutsu har sitt ursprung i Kumiuchi (närkamp) på slagfältet. Ju-jutsu utvecklades till ett flertal olika ju-jutsu-stilar med ett flertal olika namn under flera hundra år. Ju-jutsu och japansk brottning var klart utpekade för första gången när japansk brottningsring infördes under Muromachi-eran 1333-1573.
Äldsta ju-jutsu-stilen nu är Takenouchi-skolan från 1532. Alla gamla ju-jutsu-stilar var försvarsstilar, de varierande teknikerna var sammansatta subjektivt av skolgrundarnas erfarenhet och påhitt av ”plats”. I regel vid intensivare träning blev alltid en skadad.
I Bujutsun som tränades var sinnesträningen en självklar del och ledde till en Buddistisk syn på döden och livet samt en konfusisk väg av natur – liv samspel. Bujutsu teknik hade makten över och möjlighet till liv eller död. Gammal Bujutsu tränades i kataform eftersom all verklig träning var dödande eller allvarligt skadande. Under Edo-eran 1603-1867, infördes t.ex. Shinai, bambusvärd, för att man skulle kunna träna ”verkligt” då kataträning gjort att realismen försvann. Kataträningen kallades då ”Kaho” (ej verklig) och sågs ned på.

Enligt uppgift finns 718 Kenjutsu skolor, 179 ju-jutsuskolor och 148 lans/spjut skolor.
(”Documention of History of Physical Education” Yoshio Imanura)
Träningen ändrades med tiden från syftet att försvara ens liv till att försvara skolan eller stilen man tillhörde. Man kan se att Budoutvecklingen varit: religiös Budo, hemlig Budo, och klass Budo. Nu är Budo allmänt och en utmärkt gymnastisk kultur.

Källor: A History of Japan, Mason och Caiger, Charles E. Tuttle Company
Bullentin of the Association for the Scientific Studies on Judo, Kodokan
Report 1-6 från 1963-1994
Judo, Kodokan, 1961, Nunoi Shobo Co.,Ltd. [Historiebok om judo till 100-års minnet av Jigoro Kanos födelse.]
Kodokan Judo, A guide to proficiency, Kodansha, 1963
Illustrated Kodokan Judo, Kodansha, 1970
Kodokan Judo, Kodansha, reviderad och nytryckt 1989