Välkommen

Här hittar du information om klubben, om vad vi tränar och vad budo är. Kalmar är en Budoklubb som tränar traditionell Budo. Vi har Aikido, Iaido, Judo, Ju-jutsu och Karate på schemat. Klubben är en av landets äldsta och har funnits sedan 1965.

Börja träna hos oss och lär dig Budo, ett sätt att leva. Hoppas att du hittar det du söker, annars går det bra att skicka e-post till oss, du hittar kontaktuppgifter här.

Medlemsregister

Registrera gärna era uppgifter
(nya eller ändrade) till vårt medlemsregister nedan.

Gå in på rätt länk och följ instruktionerna som finns där.
Skicka in, sen är det klart.

Aikido

Iaido

Judo

Ju-jutsu

Karate

Hur tränar man Iaido?

 

Iaido (居合道) är en japansk modern budoart. Iaido kan beskrivas som konsten att dra det japanska svärdet, katana. Iaidons ursprungliga tekniker kom till för att användas i strid, men har numera ersatts av andra intentioner. Man tränar Iaido ensam mot tänkta motståndare enligt noga bestämda rörelsemönster. För de som tränar på avancerad nivå kan det snarare beskrivas som en slags meditation i rörelse för att öva upp sitt intuitiva handlande, för att bevara lugnet i stressade situationer, balans, harmoni med mycket fokus på koncentration. Iaido kan översättas till ”vägen till harmoni med nuet” eller ”vägen till harmonisk närvaro”.

Karaktäristiskt för Iaido är att utövaren drar svärdet och hugger i samma rörelse. Detta kallas nuki-tsuke på japanska. Iaido utvecklades under den japanska senmedeltiden för att användas och fungera i strid och övningarna hade striden som huvudsyfte. Idag övar man i princip samma tekniker som då, dock utan en reell strid som mål. Man utövar Iaido t ex av intresse för japanska traditioner, motion, eller själslig utveckling.

Iaido tränas med bokken/bokuto (träsvärd), iaito (oslipade träningssvärd av metall) eller shinken (skarpslipade svärd av metall). Ett iaito är oftast tillverkat av en särskild legering av zink och aluminium, som gör svärdet lättare och bättre lämpat för nybörjarträning.

Nästan all Iaido utförs som kata (förutbestämda ”mönster”). Utövarna bär keikogi (träningsjacka) och hakama (en vid, veckad byxa som traditionellt bars av samurajerna). Under hakama bärs också obi, bältet, i vilket svärden är nedstuckna med eggen uppåt. Det förekommer både kata som utförs individuellt mot en tänkt motståndare och kata i par med en angripare och en försvarare. Parövningar utövas oftast av säkerhetsskäl med bokken.

Alljapanska Kendoförbundet har även tagit fram ett förenklat standardsystem innehållandes 12 kata. Detta set kallas ofta ZenKenRen Iaido (tidigare Seitei Iai) och är framför allt ett försök att skapa ett tvärsnitt av traditionell Iaido, för att göra Iaido mer lättillgänglig, framför allt för kendoutövare. Dessa kata tränas av nybörjare och ligger till grund för graderings- och tävlingssystemet. Längre upp i graderna förväntas studierna övergå till en traditionell koryu.

Eftersom Iaido är en relativt liten budoart i Sverige är det ofta svårt för mindre klubbar att erbjuda regelbunden koryuträning. Det anordnas dock träningsläger regelbundet runt om i Sverige, vilket ger även utövare från mindre klubbar möjligheten att träna koryu. I Kalmar Budoklubb kommer erbjudas möjlighet till fördjupning i stilen Muso Shinden Ryu, som är en av de mest utbredda koryustilarna.

En kata kan delas upp i delar:

  • maai (känslan för ett avstånd)
  • nuki-tsuke (svärdsdraget)
  • kiri-tsuke (hugget)
  • chiburi (symboliska avlägsnandet av blodet från klingan)
  • noto (hölstringen av svärdet)
  • zanshin (den mentala uppföljningen)